Сьогодення

Черкаський політехнічний технікум – донедавна єдиний в м. Черкаси вищий навчальний заклад з підготовки молодших спеціалістів технічного профілю – створено в 1922 році. До 1975 року технікум був підпорядкований Міністерству сільського господарства, а з 1975 року – Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти; до 05.01.1989 року технікум носив назву «Черкаський технікум електрифікації і сільськогосподарського будівництва», в зв’язку з перепрофілюванням його перейменовано на Черкаський політехнічний технікум.

      В 2012 році виповнилося 90 років з дня заснування технікуму. За роки існування підготовлено понад 20000 спеціалістів, які на сьогодні працюють в багатьох регіонах України та за кордоном: техніків-електриків, будівельників, технологів машинобудування, механіків, електромеханіків, гідротехніків, економістів і програмістів.

    Сьогодні Черкаський політехнічний технікум – державний ВНЗ І рівня акредитації, підпорядкований Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», на підставі Статуту (зареєстровано Міністерством освіти і науки України 06.05.2003, № 73, внесено зміни, затверджені наказом МОН України від 03.02.2011 № 94 та наказом МОНМС України від 22.06.2011 № 608), згідно з ліцензією серія АД № 041065 від 06.06.2012 року, проводить підготовку молодших спеціалістів з 10 спеціальностей на денному відділенні та з 4 спеціальностей на заочному відділенні з ліцензованим обсягом підготовки 390 осіб за денною формою навчання та 210 осіб – за заочною.

Перелік усіх спеціальностей, за якими Черкаський

політехнічний технікум проводить підготовку молодших спеціалістів

Код та назва напряму підготовки

Код та назва спеціальності

Рівень акреди-тації

Ліцензований обсяг

З якого року ведеться підготовка

денна форма навчання

заочна форма навчання

030504 Економіка підприємства

5.03050401 Економіка підприємства

І

30

0

1996

030508 Фінанси і кредит

5.03050802 Оціночна діяльність

І

30

0

2009

050103 Програмна інженерія

5.05010301 Розробка програмного забезпечення

І

30

0

2001

050502 Інженерна механіка

5.05050202 Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

І

30

0

1991

050502 Інженерна механіка

5.05050207 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості (нова спеціальність)

І 30 0 2013

050503 Машинобудування

5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

І

30

0

1996

050701 Електротехніка та електротехнології

5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

І

60

60

1987

050702 Електромеханіка

5.05070205 Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

І

30

30

2001

070106 Автомобільний транспорт

5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

І

60

60

2004

100101 Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

5.10010102 Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі

І

60

60

1928

Загальний ліцензований обсяг

 

360

210

 

    У технікумі працюють 95 викладачів, з них 44 мають вищу кваліфікаційну категорію. Всі викладачі мають відповідну базову вищу освіту, пройшли підвищення кваліфікації та атестацію.

   Троє викладачів нагороджені нагрудним  знаком "А. С. Макаренко", 13 осіб - нагрудним знаком «Відмінник освіти України», 15 осіб - Почесними грамотами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 8 осіб - Почесними грамотами Черкаської обласної ради, 36 осіб - Грамотами Головного управління освіти і науки Черкаської ОДА, 25 осіб - Грамотою обкому профспілки працівників освіти і науки Черкаської області.

Методичне забезпечення навчального процесу та виховної роботи здійснюють 11 циклових комісій (в т.ч. 7 випускаючих):

 • гуманітарної підготовки;
 • загальноосвітньої та природничо-математичної підготовки;

 • філологічних дисциплін;
 • загальнотехнічних дисциплін та дисциплін професійно-практичної підготовки спеціальності 5.07010602;

 • електротехнічних дисциплін та дисциплін професійно-практичної підготовки спеціальності 5.05070205;

 • професійно-практичної підготовки електротехнічних спеціальностей;

 • професійно-практичної підготовки напряму «Інженерна механіка»;

 • економічних дисциплін;
 • комп’ютерних і математичних дисциплін;
 • фізичного та військово-патріотичного виховання;
 • наставників академічних груп.

   Кількість і структура циклових комісій відповідають структурі спеціальностей і вимогам Положення про організацію навчального процесу в ВНЗ.

    Технікум має необхідну матеріальну базу, яка відповідає санітарно-гігієнічним вимогам і придатна для проведення освітньої діяльності.

   Відповідність приміщень і навчально-матеріальної бази технікуму нормам та правилам пожежної безпеки підтверджена довідкою ГУ МНС України в Черкаській області, відповідність вимогам нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці – довідкою Управління державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Черкаській області, відповідність вимогам статті 20 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» і придатність до навчання – Черкаською міською санепідемстанцією.

    Для проведення занять використовується 46 кабінетів та 31 лабораторія, 2 лекційні аудиторії на 70 осіб, зал засідань на 70 місць з відеотехнікою, 3 мультимедійними комплексами.

    Навчальні практики студентів забезпечує навчальна майстерня зі слюсарним, механічним, зварювальним цехами, цехами верстатів з ПУ, з ремонту електричних машин і трансформаторів, з ТО і ремонту електроустаткування, електромонтажу, електрорадіомонтажу, навчальна СТО автомобілів. В технікумі є вантажний та 4 легкові автомобілі.

    Виробничі практики студентів технікуму проводяться на базових підприємствах різних форм власності міста та області на підставі двосторонніх договорів.

   У 5 наявних дисплейних класах, інформаційно-консультаційному центрі та лабораторіях інтенсивно використовується 140 сучасних ПЕОМ, 17 принтерів (в т.ч. плотер формату А1), 5 сканерів, 6 багатофункціональних пристроїв, пакети сучасного ліцензованого програмного забезпечення та прикладного програмного забезпечення власної розробки.

   Діє сучасна оптоволоконна мережа доступу до Інтернет з встановленням точок доступу Wi-Fi для безкоштовного користування студентами і викладачами.

   Власна бібліотека технікуму має 68 тис. примірників навчальної літератури, читальний зал на 80 місць. Діє інформаційно-консультаційний центр з підручниками та навчальними посібниками на електронних носіях, комп’ютерною та ксерокопіювальною технікою, Інтернет, що забезпечує елементи дистанційного навчання. Інформаційна база постійно поповнюється.

   Для проведення урочистих заходів використовується власна актова зала, для проведення вечорів відпочинку та тематичних вечорів – зала для  відпочинку, забезпечена комплектами музичних інструментів, аудіо- та відеотехнікою і кімната відпочинку в гуртожитку.

Технікум має 2 спортивні зали (ігровий та атлетичної гімнастики) і спортивну кімнату в гуртожитку, що дає можливість проводити заняття одночасно двом групам студентів згідно розкладу та 3 спортивним секціям в позаурочний час. Додатково обладнано спортивну кімнату для занять студентів спеціальних медичних груп.

    Гуртожиток Черкаського політехнічного технікуму розташований в екологічно чистому районі міста за адресою: вул. Я. Галана, 5. 5-поверхова будівля гуртожитку побудована за типовим проектом, з кімнатами на 2–3 особи, забезпеченими необхідними меблями; житлові кімнати розміщені блоками; на кожному поверсі є кімната для занять, кухня, санвузол; на першому поверсі працюють зал для занять спортом, актова зала з телевізором, душова, буфет, камера схову, кімнати готельного типу для відвідування родичів. Загальна кількість місць в гуртожитку – 250, чисельність студентів технікуму, що потребують гуртожитку і проживають в ньому –240 осіб.

    В технікумі діє власний медичний пункт, працює фельдшер; медичне обслуговування студентів і співробітників забезпечує комунальне підприємство «Черкаська міська поліклініка № 4».

    Їдальню на 140 місць та буфет (студентське кафе) на 20 місць передано в оренду приватному підприємцю, що дозволило зменшити вартість обідів, забезпечити безкоштовне харчування 20 студентів з малозабезпечених сімей. Для обіду розкладом передбачено велику перерву.

   Поповнення матеріально-технічної бази лабораторій в основному здійснюється за рахунок виконання студентами курсових і дипломних проектів з практичним застосуванням (діючі макети, стенди, прилади, пристрої господарського призначення). Щорічно виконується близько 120 таких проектів.

   Технікум є базовим для ВНЗ I-II рівнів акредитації в області, входить до складу навчально-методичних комплексів Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, Черкаського державного технологічного університету, підтримує зв’язки з провідними ВНЗ III-IV рівнів акредитації, серед яких Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Київський національний економічний університет, Національний транспортний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Кіровоградський національний технічний університет, Кременчуцький національний університет ім. М.Остроградського, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського, "Харківський авіаційний інститут".

    Технікум входить до Асоціації вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації України, є дійсним членом Черкаської торгово-промислової палати.