Нормативні документи

Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-6893 від 26.07.2019

Основні законодавчі документи

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про фахову передвищу освіту"​
Закон України "Про вищу освіту"

Нормативно-правові документи

Статут 

Зміни до Статуту (2010)Зміни до Статуту (2011)Зміни до Статуту (2013)
Ліцензія (надання освітніх послуг навчальними закладами, пов`язаних з одержанням освіти на рівні кваліфікаційних вимог)

Ліцензія (безстрокова)
Сертифікат (строковий, підготовка водіїв)

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти
Сертифікати (перехідні)

Сертифікати (діючі)
Колективний договір

Про реєстрацію колективного договору 
Правила внутрішнього розпорядку

Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку Черкаського політехнічного технікуму
Звіт директора 2016
Звіт директора 2017

Правила призначення академічних стипендій у ЧПТ 

Доповнення і зміни до Правил призначення академічних стипендій

Освітні документи

Наказ про продовження дистанцыйного навчання

Наказ про встановлення карантину та реалізацію навчального процесу в умовах пандемії

Наказ МОН України  "Про затвердження типової освітньої програми профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють підготовіку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти" №570 від 01.06.2018 р.

Наказ по педагогічній раді
Рішення педагогічної ради
Список голів ДЕК​

Наказ про підсумки проведення спеціального об'єктового тренування в ЧПТ

Наказ про внесення змін до складу Підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції 

Наказ  про створення комісії Черкаського політехнічного технікуму щодо розгляду випадків та проявів булінгу в навч. закладі 

Положення

Положення про організацію та проведення профорієнтаційної роботи в Черкаському політехнічному технікумі

Положення про користування студенським гуртожитком Черкаського політехнічного технікуму

Положення про старосту академічної групи

Положення про батьківські комітети Черкаського політехнічного технікуму

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників Черкаського політехнічного технікуму

Положення про перевідні та семестрові екзамени у Черкаському політехнічному технікумі

Положення про рейтингову систему оцінки роботи викладачів

Положення про педагогічну раду

Положення про відділення

Положення про циклову комісію

Положення про бібліотеку

Положення про підрозділ підготовки до вступу навчальні заклади вищої та фахової передвищої освіти

Положення про адміністративну раду

Положення про курси з підготовки водіїв автотранспортних засобів

Положення про методичну раду

Положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про проведення конкурсу-огляду методичної роботи викладачів

Положення про переведення на держзамовлення
Положення про оргаізацію освітнього процесу

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Мова освітнього процесу 

Акредитаційні експертизи

Висновок експертної комісії по спеціальності "Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості"

Висновок експертної комісії по спеціальності "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"

Висновок експертної комісії по спеціальності "Оціночна діяльність"

Освітні програми

Економіка підприємства

Розробка програмного забезпечення

Оціночна діяльність

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів