Правова основа діяльності технікуму

Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-6893 від 26.07.2019

Вибори директора Черкаського політехнічного технікуму:

Положення про організацію виборчої системи та проведення обрання директора Черкаського політехнічного технікуму.

Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора Черкаського політехнічного технікуму.

Положення про виборчу комісію Черкаського політехнічного технікуму.

Положення про обрання представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками  для участі у виборах директора Черкаського політехнічного технікуму.

Положення про порядок обрання виборних представників з числа студентів для участі у виборах директора Черкаського політехнічного технікуму.

Положення про порядок акредитації та організації роботи спостерігачів на виборах директора Черкаського політехнічного технікуму.

Програма кандидата на посаду директора Черкаського політехнічного технікуму Галата Дмитра Володимировича.

Програма кандидата на посаду директора Черкаського політехнічного технікуму Красовського Руслана Володимировича.

Основні законодавчі документи

Закон України "Про освіту"
Закон України "Про вищу освіту"

Нормативно-правові документи

Статут
Ліцензія
Сертифікати
Колективний договір
Правила внутрішнього розпорядку
Звіт директора 2016
Звіт директора 2017

 

Правила призначення академічних стипендій у ЧПТ 

Доповнення і зміни до Правил призначення академічних стипендій

Освітні документи

Наказ МОН України  "Про затвердження типової освітньої програми профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють підготовіку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти" №570 від 01.06.2018 р.

Наказ по педагогічній раді
Рішення педагогічної ради
Список голів ДЕК​

Положення

Положення про проведення конкурсу-огляду методичної роботи викладачів

Положення про переведення на держзамовлення
Положення про оргаізацію освітнього процесу
Положення про адміністративну раду
Положення про педагогічну раду
Положення про курси з підготовки водіїв автотранспортних засобів
Положення про підрозділ підготовки до вступу у вищі навчальні заклади
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
Положення про циклову комісію

Акредитаційні експертизи

Висновок експертної комісії по спеціальності "Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості"

Висновок експертної комісії по спеціальності "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"

Висновок експертної комісії по спеціальності "Оціночна діяльність"