Правова основа діяльності технікуму

Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-6893 від 26.07.2019

Основні законодавчі документи

Закон України "Про освіту"
Закон України "Про вищу освіту"

Нормативно-правові документи

Статут
Ліцензія
Сертифікати
Колективний договір
Правила внутрішнього розпорядку
Звіт директора 2016
Звіт директора 2017

 

Правила призначення академічних стипендій у ЧПТ 

Доповнення і зміни до Правил призначення академічних стипендій

Освітні документи

Наказ МОН України  "Про затвердження типової освітньої програми профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють підготовіку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти" №570 від 01.06.2018 р.

Наказ по педагогічній раді
Рішення педагогічної ради
Список голів ДЕК​

Положення

Положення про проведення конкурсу-огляду методичної роботи викладачів

Положення про переведення на держзамовлення
Положення про оргаізацію освітнього процесу
Положення про адміністративну раду
Положення про педагогічну раду
Положення про курси з підготовки водіїв автотранспортних засобів
Положення про підрозділ підготовки до вступу у вищі навчальні заклади
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
Положення про циклову комісію

Акредитаційні експертизи

Висновок експертної комісії по спеціальності "Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості"

Висновок експертної комісії по спеціальності "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"

Висновок експертної комісії по спеціальності "Оціночна діяльність"