Оціночна діяльність

emblOD

Шифр та назва за переліком спеціальностей 2015 року072 Фінанси, банківська справа та страхування​.

Шифр та назва за переліком спеціальностей 2007 року: 5.03050802 Оціночна діяльність.
Шифр  та найменування галузі знань: 07 Управління та адміністрування.
Кваліфікація: молодший спеціаліст з оціночної діяльності.

Можливості працевлаштування:

 • експерт-оцінювач в агентствах з оцінки майна;

Термін навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти - 2 роки 10 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти - 1 рік 10 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 30 осіб денна форма навчання

Отримані знання та практичні навички дозволяють нашим випускникам:

Майбутні експерти-оцінювачі опановують основні засади правової та методологічної оцінки рухомого, нерухомого майна, бізнесу, майнових прав та земельних ділянок.

 

Отримані знання та практичні навички дозволяють нашим випускникам:

 • проводити оцінку під час купівлі, здавання в оренду та інших операціях
 • нерухомості (цілісні майнові комплекси, будівлі, споруди);
 • машин та обладнання;
 • дорожніх транспортних засобів;
 • бізнесу;
 • земельних ділянок;
 • володіти питаннями права, фінансово-економічної, грошово-кредитної, інвестиційної, бухгалтерсько-статистичної діяльності підприємства;
 • використовувати інформаційні технології в економічній діяльності підприємства, в тому числі і комп’ютерну програму «1С: Підприємство»
 • вільно володіти персональним комп’ютером.

  

ОД