Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі

Шифр та назва за переліком спеціальностей 2015 року141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Шифр та назва за переліком спеціальностей 2007 року: 5.10010102 Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі.
Шифр  та найменування галузі знань: 14 Електрична інженерія.
Кваліфікація: технік-електрик.

Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;
  • на основі повної загальної середньої освіти - 2 рік 10 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 60 осіб денна форма навчання та 50 заочна

до 2008 року – "Електрифікація і автоматизація сільського господарства", галузь знань "Техніка та енергетика аграрного виробництва"

Підготовка за спеціальністю проводиться з 1935 року, є заочна форма навчання.

Молодший спеціаліст з кваліфікацією техніка-електрика готується для роботи в господарствах, підприємствах, організаціях агропромислового напряму, а також госпрозрахункових, підрядних, орендних колективах як спеціаліст, керівник і виконавець технологічних операцій з монтажу та технічного обслуговування електроустановок, ремонту, монтажу і наладки засобів автоматизації в сільсько-господарському виробництві.

Кваліфікаційною характеристикою випускника передбачено посади:

  • інженера-електрика та техніка-електрика з монтажу і наладки електрообладнання, технічного обслуговування і експлуатації електроустановок, контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики;
  • завідуючого електроремонтною майстернею.

За час проходження навчальних практик студенти додатково оволодівають робітничою професією електромонтера з обслуговування і ремонту електроустаткування.

Провідні дисципліни фахової підготовки – "Електричне освітлення та опромінення", "Електропостачання сільського господарства", "Електропривод сільськогосподарських машин", "Автоматизація технологічних процесів і системи автоматичного керування", "Експлуатація і ремонт електроустаткування і засобів автоматизації", "Налагодження та діагностика електроустаткування і засобів автоматизації", "Економіка сільського господарства та організація агроенергосервісу".