Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Шифр та назва за переліком спеціальностей 2015 року274 Автомобільний транспорт.

Шифр та назва за переліком спеціальностей 2007 року: 5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів.
Шифр  та найменування галузі знань: 27 Транспорт.
Кваліфікація: механік.

Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;
  • на основі повної загальної середньої освіти - 2 рік 10 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 60 осіб денна форма навчання та 50 заочна

Підготовка за спеціальністю проводиться з 2004 року, є заочна форма навчання.

Молодший спеціаліст з кваліфікацією механіка готується для виробничо-технічної та організаційно-керівної діяльності, пов’язаної з технічним обслуговуванням та ремонтом автомобілів і двигунів, для роботи в автотранспортних і ремонтних підрозділах підприємств, організацій, закладів різних галузей народного господарства з різними формами власності на

посадах майстра (бригадира) ремонтної дільниці, комплексу підготовки  виробницт-ва та техніка з обліку. Майстер (бригадир) ремонтної дільниці, комплексу підготовки виробництва повинен забезпечити оперативне планування, організа-цію та облік роботи ремонтної дільниці, а технік з обліку – організацію обліку рухомого складу і агрегатів, автомобільних шин і паливно-мастильних матеріалів.

До проходження виробничої технологічної практики студенти додатково оволодівають професією автослюсаря.

Провідні дисципліни фахової підготовки – "Автомобілі та автомобільні двигуни", "Електрообладнання автомобілів", "Технічна експлуатація автомобілів", "Основи технології ремонту автомобілів", "Автомобільні перевезення", "Правила і безпека дорожнього руху", "Діагностика технічного стану автомобілів", "Організація та планування підприємств".

Випускники можуть продовжувати навчання за скороченим терміном денною та заочною формами за напрямами "Автотранспортні технології" та "Автомобільний транспорт" в Національному транспортному університеті (м. Київ), ЧДТУ, Кіровоградському національному технічному університеті.