Розробка програмного забезпечення

ПС

Шифр та назва за переліком спеціальностей 2015 року121 Інженерія програмного забезпечення​

Шифр та назва за переліком спеціальностей 2007 року: 5.05010301 Розробка програмного забезпечення
Шифр  та найменування галузі знань: 12 Інформаційні технології.
Кваліфікація: технік-програміст.

Можливості працевлаштування:

 • програміст,
 • технік відділу програмування підприємств державної та приватної форм власності

Термін навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти - 2 рік 10 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 30 осіб денна форма навчання

​   Майбутні програмісти опановують мови програмування, сучасні системи автоматизованої обробки інформації, технологію розробки програмного забезпечення, технологію комп’ютерних мереж, комп’ютерну графіку.

Отримані знання та практичні навички дозволяють нашим випускникам:

 • вирішувати проектно-технологічні та виробничо-організаційні завдання,
 • виконувати постановку задач для розробки програм;
 •  визначати обсяги інформації, її структуру і схеми вводу, методи контролю, порядок обробки і збереження;
 • здійснювати вибір мови програмування, засобів програмування, технічних засобів,
 • розробляти програми; впроваджувати та супроводжувати;
 • визначати можливість використання готових програмних засобів; проводити внесення змін в розроблені програми;
 • надавати методичну та практичну допомогу працівникам, які експлуатують обчислювальну техніку.