Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

Шифр та назва за переліком спеціальностей 2015 року133 Галузеве машинобудування.

Шифр та назва за переліком спеціальностей 2007 року: 5.05050207 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості.
Шифр  та найменування галузі знань: 13 Механічна інженерія.
Кваліфікація: технік з експлуатації та ремонту устаткування.

Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;
  • на основі повної загальної середньої освіти - 2 рік 10 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 30 осіб денна форма навчання

Основні характеристики спеціальності

Після закінчення технікуму, наші випускники здатні виконл вати зазначену професійну роботу:

-                      виробництво машин та устаткування;

-                      ремонт (спеціалізований) насосів і компресорів;

-                      монтаж та установлення насосів, компресорів та гідравлічних систем;

-                      ремонт (спеціалізований) підйомного і такелажного устаткування;

-                      монтаж та установлення інших машин загального призначення;

-                      ремонт (спеціалізований) машин для добувної промисловості і будівництва;

-                      монтаж та установлення машин для добувної промисловості і будівництва;

-                      монтаж та установлення решти машин спеціального призначення;

-                      ремонт (спеціалізований) решти машин спеціального призначення.

Випускники можуть обіймати первинні посади:

-технік з експлуатації та ремонту устаткування;

-технік-конструктор (механік);

-технік-технолог (механік);

-слюсар-ремонтник;

-технік з налагоджування та випробування;

-технік з метрології.

Для закріплення та поглиблення отриманих теоретичних знань та набуття практичних навичок проводяться такі практики:

-слюсарна;

-верстатна;

-отримання робочої професії:

-технологічна;

-переддипломна.