Зустріч із судовим експертом

Оцінка інтелектуальної власності є одним із багатьох напрямків оцінки.

Галузь інтелектуальної власності є настільки рідкісною в Черкасах, що експертів, які працюють в цій сфері дуже мало.

Але студенти групи ОД3-1 («Оціночна діяльність») мали можливість поспілкуватися особисто із судовим експертом інтелектуальної власності – Шматковим Романом Павловичем, який охоче поділився своїм досвідом та враженнями від професійної діяльності.

Зустріч була організована Ю.М. Дученком  – викладачем дисципліни  «Нормативно-правове регулювання в оціночній діяльності».

На лекції розглядалися такі поняття інтелектуальної власності:

  1. Літературні, художні і наукові твори;
  2. Виконавча діяльність артистів, звукозапису, радіо-  і телевізійних передач;
  3. Винаходи в усіх галузях людської діяльності;
  4. Наукові відкриття;
  5. Промислові зразки;
  6. Товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування і комерційні позначення;
  7. Захист від недобросовісної конкуренції;
  8. Всі інші права, які стосуються інтелектуальної власності у виробничій, науковій, літературній і художній галузях інтелектуальної власності.

Експерт надав студентам для ознайомлення копії своїх висновків із оцінки інтелектуальної власності, товарні знаки, посібники та методичну літературу із оцінки інтелектуальної власності.

Також були детально розглянуті питання, які стосувалися продуктів програмного забезпечення, їхньої ліцензії, поняття авторства та суміжного права авторства.

студентка групи ОД3-1 Здір А.М.