Економіка підприємства

податкова

Шифр та назва за переліком спеціальностей 2015 року051 Економіка

Шифр та назва за переліком спеціальностей 2007 року: 5.03050401 Економіка підприємства 
Шифр  та найменування галузі знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 
Кваліфікація: економіст.

Можливості працевлаштування:

 • економіст;
 • фінансист,
 • бухгалтер,
 • менеджер,
 • маркетолог,
 • диспетчер,
 • спеціаліст страхових, аудиторських, контрольно-ревізійних органів, банківських установ тощо.

Термін навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти - 2 роки 10 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти - 1 рік 10 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 30 осіб денна форма навчання

Майбутні економісти опановують сучасні принципи і методи ринково-економічної, організаційно-управлінської, фінансово-інвестиційної, бухгалтерсько-облікової та інших видів діяльності підприємства.

Отримані знання та практичні навички дозволяють нашим випускникам:

 • обґрунтовувати стратегічні напрями розвитку підприємства, бізнес-проекти;
 • прогнозувати та планувати соціально-економічну діяльність підприємства з наступним комплексним аналізом;
 • розробляти нормативну базу, складати кошториси витрат, калькуляції собівартості, визначати ціни на продукцію та тарифи на послуги;
 • вести фінансовий, бухгалтерський, статистичний облік;
 • володіти питаннями права, фінансово-економічної, грошово-кредитної, інвестиційної, зовнішньоекономічної діяльності;
 • використовувати інформаційні технології в економічній діяльності підприємства, в тому числі і комп’ютерну програму «1С: Підприємство»
 • вільно володіти персональним комп’ютером.