Бібліотека Черкаського політехнічного технікуму

    Сьогодні, в наш час, дуже важливо знайти орієнтир у морі інформації. Книга, бібліотека були і залишаються тим острівцем, на якому читач знайде для себе необхідне, цікаве, відповідь на будь-яке хвилююче питання.

     Від рівня забезпечення кожного студента технічною, навчальною та методичною літературою залежить рівень підготовки майбутніх спеціалістів. Головне надбання бібліотеки технікуму – книжковий фонд, який складає 70 тисяч примірників. Послугами бібліотеки користуються більше  тисячі  студентів та співробітників технікуму.  Бібліотека має читальний зал на 80 місць, абонемент. Діє сучасна оптоволоконна мережа доступу до Інтернету з встановленням  точок доступу до WI-FI для безкоштовного користування студентами та викладачами.

    На початку грудня 2007 року відкрито інформаційно-консультаційний центр для поліпшення організації самостійної  роботи студентів. Вони мають змогу користуватися підручниками та навчальними посібниками на електронних носіях, методичними розробками викладачів, комп’ютерною та ксерокопіювальною технікою, Інтернетом. Все це забезпечує використання елементів дистанційного навчання. Інформаційна база постійно поповнюється. Додатково для забезпечення самостійної роботи іногородніх студентів та слухачів курсів обладнано бібліотеку з читальним залом в гуртожитку.     

    Студенти першого курсу отримують літературу на початку навчального року, решта – на початку семестру.

    До послуг користувачів – система каталогів і картотек: систематичний, алфавітний, періодики, електронна база даних.

 

 

 

 

 

 

 

 

Придибайло Валентина Василівна - провідний бібліотекар

 

 

 

 

 

 

 

 

Хандусь Тетяна Сергіївна - завідуюча бібліотекою