Історія

  Історія Черкаського політехнічного технікуму нараховує 90 років. Вона бере свій початок із першого вересня 1922 року і пов’язана з історією виникнення та розвитку Черкаської професійно-технічної школи. Це підтверджують архівні матеріали, випускні свідоцтва студентів, спогади першого директора і організатора профтехшколи Іларіона Григоровича Крижанівського.

__

  Профтехшкола розташувалась у будинку колишнього ремісничого училища, яке знаходилося по вулиці Ільїна, 242 (сьогодні в ньому знаходиться госпіталь для учасників Великої Вітчизняної війни). Але підсумки першого року навчання в профтехшколі показали, що подальше її існування є неможливим без розширення навчально-виробничої бази. Тому у 1923 профтехшколі передали всі будівлі та споруди Черкаського спирто-горілчаного заводу, де і до сьогодні розміщується навчальний заклад. Черкаська профтехшкола готувала кваліфікованих робітників за різними фахами: слюсарі, токарі, фрезерувальники, машиністи, формувальники, моделювальники, електрослюсарі.

  У 1929 році профтехшколу було реорганізовано в Черкаський індустріальний технікум, який проіснував до осені 1930 року і готував робітників за двома спеціальностями: механізація сільського господарства та електрифікація сільського господарства. Згодом навчальний заклад ще декілька разів перейменовували залежно від потреб держави у тих чи тих робітниках, зокрема, технікум механізації та електрифікації сільського господарства, автодорожній технікум, технікум механізації сільського господарства.__

  З початком Великої Вітчизняної війни навчання було призупинено, майно технікуму – евакуйовано, а студенти здебільшого поповнили лави Радянської армії. Після визволення Черкас від німецько-фашистських загарбників навчання відразу ж відновилося. Продовжували готувати спеціалістів за двома спеціальностями: механізація сільського господарства та електрифікація сільського господарства.

  У 1960 році при технікумі було відкрито заочне відділення спеціальності «Електрифікація сільського господарства», а в 1964 році було відкрито нову спеціальність – «Гідромеліорація» і згодом, у 1966 році навчальний заклад було перейменовано на Черкаський технікум гідромеліорації і електрифікації сільського господарства. У 1974 році, у зв’язку із закриттям спеціальності «Гідромеліорація» технікум знову змінив свою назву на технікум електрифікації і сільськогосподарського будівництва, спеціалістів готували за двома напрямами: електрифікація сільського господарства та промислове і цивільне будівництво.

  В 1976 році закінчилось будівництво нового гуртожитку на території технікуму (на сьогодні – навчальний корпус №4), а в 1978 – введено в користування гуртожиток по вулиці Я. Галана, 5, який функціонує до сьогодні.

  У 1989 році  технікум перейменовано на Черкаський політехнічний технікум.

  З 1987 року в технікумі почали готувати фахівців зі спеціальності «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд», з 1991 року  зі спеціальності «Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів»; у 1996 році ліцензовано дві спеціальності: «Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» і «Економіка підприємства»; у 2001 році відкрито спеціальності «Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем» та «Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»; 2004 року відкрито спеціальність «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»; наймолодшою, дев’ятою, спеціальністю є «Оціночна діяльність», відкрита у 2009 році.

  __ Чисельність студентів денної форми навчання за останні двадцять років зросла з 700–750 до 1200–1300 осіб.

   За роки незалежності України колектив технікуму має певні здобутки з організаційно-управлінської, навчально-методичної, виховної роботи. Постійно оновлюється  матеріально-технічна база, що дозволяє готувати спеціалістів високої кваліфікації.

  Колектив технікуму постійно збагачує багаторічний досвід попередніх поколінь, використовуючи все краще, що було напрацьовано за 90 років існування навчального закладу.

  Черкаський політехнічний технікум  співпрацює з усіма вищими навчальними закладами ІІІ–ІV рівня акредитації регіону та провідними університетами міст Києва, Кіровограда, Кременчука, де його випускники мають можливість продовжувати навчання за скороченим терміном.

   В останні роки технікум інтенсивно відновлює співпрацю з підприємствами. Прикладом конструктивного підходу до розв’язання проблеми підготовки фахівців, зміцнення матеріально-технічної бази технікуму є співробітництво технікуму з ПАТ «Черкасиобленерго», ПАТ «Азот», НВК «Фотоприлад», Черкаським автоскладальним заводом та іншими.