Соціальна стипендія

     Право на соціальні стипендії мають студенти: перелік

  Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до коледжу із заявою (Заява на соціальну стипендію) в паперовій або електронній формі, в якій зазначаються такі відомості:

- прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності);
- число, місяць, рік народження;
- задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) або фактичне місце проживання;
- серія та/або номер паспорта громадянина України або реквізити посвідки на постійне проживання (для особи, якій не виповнилося 14 років, - свідоцтво про народження);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
- ким і коли виданий студентський квиток;
- підстава для отримання соціальної стипендії.

    Крім того, студенти додатково подають такі документи, перераховані за посиланням перелік документів:

    Студентам , які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, виплачується тільки один вид стипендії за їх вибором, крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти), яким одночасно виплачується академічна та соціальна стипендії відповідно до законодавства.
    Якщо студент має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, соціальна стипендія виплачується відповідно до однієї з підстав за вибором студента.
      Соціальні стипендії призначаються студентам (курсантам), які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу успішності з урахуванням вимог включення до такого рейтингу студентів першого року навчання до першого семестрового контролю, визначених  Порядком призначення і виплати стипендій , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 “Питання стипендіального забезпечення” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1871; 2017 р., № 4, ст. 151).

* Академічна заборгованість виникає у разі, коли:

  • протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного навчальним планом, особа з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрала менше балів, ніж визначена у навчальному закладі межа незадовільного навчання;
  • під час семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) особа отримала менше балів, ніж визначена у навчальному закладі межа незадовільного навчання.

  Інформація надана відповідно до ПОСТАНОВИ КМУ від 12 липня 2004 р. №882 (зі змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України, а саме від 28 грудня 2016 року №1050) та відповідно до  ПОСТАНОВИ від 28 грудня 2016 р. №1045.