ДОДАТКИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ В 2019 РОЦІ:

Додаток 1 "Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання  за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст"

!!! Про вартість навчання за кошти фізичних і юридичних осіб на 2019-2020 н.р. !!!

Додаток 2 "Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання)або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста "

Додаток 3 "Положення про порядок розрахунку конкурсного бала"

Додаток 5 "Перелік конкурсних предметів вступних іспитів та конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти"

Додаток 6 "Перелік спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів Черкаського політехнічного технікуму"

Додаток 7-8 "Таблиця відповідності середнього бала документа " та "Положення про встановлення відповідності результатів залікових робіт – додатковим балам"